Vad är LSS?

LSS står för, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade hittar ni på riksdagens hemsida och är en lag som ger personer med funktionsnedsättning rätt till hjälpinsatser. Vilka som har rätt till insatser enl LSS specificeras i lagen i form av tre olika personkretsar. Kortfattat så är kravet att man har en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Det finns 10 olika insatser i LSS som man kan ansöka om:
1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder.
2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd för assistans.
3. Ledsagare
4. Kontaktperson
5. Avlösning
6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar.
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
10. Daglig verksamhet.

En stödinsats är personlig assistans. Personlig assistans är ett stöd som beviljas av Försäkringskassan eller kommunen. Personen med insatsen får assistansersättning utbetald till en assistansanordnare. Assistansanordnaren förser brukaren med personliga assistenter enl det beslut som har beviljats. Du som har ett beslut om personlig assistans väljer själv vilken assistansanordnare som du vill ska utföra din assistans. Det går att välja kommunens egna utförare, privat assistansbolag, eller så kan du anordna assistansen själv. För dig som bor i Östergötland har du här ett bra assistansföretag i Norrköping. Du behöver naturligtvis inte enbart leta efter assistansbolag på den ort du bor på. Nästan alla assistansbolag erbjuder sin assistans i hela Sverige. Dina assistenter anställs på plats där du bor och det här assistansbolaget besöker er med jämna mellanrum för att diskutera din personliga assistans. På fub.se kan du även hitta mer info om LSS

Marknadsföring via sociala medier

Marknadsföring via sociala medier har många fördelar. Tack vare att i de flesta faktiskt är aktiva på sociala medier så som Facebook och instagram finns en stor målgrupp för er annonsering. Facebook och instagram registrerar också uppgifter om användaren som du kan använda dig av för att rikta din annonsering i sociala medier, Facebook och instagram. Användarnas anger sin ålder, kön, intressen, utbildning, yrken, var de bor, med mera. Du kan därmed rikta annonser till precis de som passar in på din kundgrupp.

Annonseringen i Facebook och instagram är sponsrade inlägg som dyker upp i användarens flöde. Det är alltså effektivt eftersom du vet att rätt målgrupp får din annons precis där de har sin fokus. Du väljer själv vilka du vill visa annonsen för utefter valda avgränsningar. Du kan också välja att visa dina annonser utefter egna listor, så som kundlistor eller tidigare besökare av din hemsida.

Använd er av en webbyrå

Så vi har redan pratat en hel del om synlighet på internet och olika populära sätt att synas. Det bästa är naturligtvis en kombination av dessa sätt. Grunden är en bra hemsida och till den fångar vi uppmärksamhet genom olika sätt att få in besökare. Ett bra sätt är att ta hjälp av en webbyrå för skapa en heltäckande marknadsföringskampanj på internet. Här hittar du en byrå med bra webdesigner i stockholm

Du kan självklart göra mycket själv utan hjälp av en webbyrå, men med en webbyrå kommer du få ett bättre och omedelbart resultat. Webbyrån vet vad de ska satsa på och när i tiden. Har webbyrån dessutom flera olika marknadsföringskanaler så som sociala medier, adwords och sökmotoroptimering att tillgå, ja då kan de fördela resurserna olika och förändra det över tiden. Använd er av er webbyrå på rätt sätt. Va delaktig i det webbyrån gör och kräv återrapportering. Du kan med fördel ta en del uppgifter själv så som copywriting och överlämna det mer krävande till webbyrån.

Innan du väljer webbyrå, samla på dig information om olika webbyråer och vad de kan erbjuda. Tyvärr så är det som så att ett bra resultat kostar pengar, även för en webbyrå. Låter det för bra och för billig, ja då är det kanske det. Vad som ändå räknas är vad du betalar i slutändan och marknadsföringskampanjen ska ju resultera intäkter. Välj därför webbyrå med omsorg och en webbyrå som passar era behov.